Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα http://www.randksuites.gr/ (η "Υπηρεσία") που λειτουργεί από το R&K Suites.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αν παραβιάζετε τους Όρους.

Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθυνών, αποζημιώσεων και περιορισμών ευθύνης.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το R&K Suites.

Το R&K Suites δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το R&K Suites δεν ευθύνεται ή ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, ή μέσω αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε.

Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Το R&K Suites παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που τίθεται σε ισχύ από τις 25/05/2018, δεσμευόμενη με την υιοθέτηση και πλήρη εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών μέτρων.

Το R&K Suites έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την καταχώρηση, διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευσή αυτών.

Cookies

Για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδα μας, γίνεται η χρήση των cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του χρήστη, κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία όπως, όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password), με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας “θυμάται” και να μην χρειάζεται να κάνουμε Login.

Σε περίπτωση που επιθυμούν, οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν τα cookies από τον φυλλομετρητή τους ή και να τα απενεργοποιήσουν εντελώς.

Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών

Κατά την χρήση της ιστοσελίδα μας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής (Log files) του web server, στοιχεία όπως η ημερομηνία και η ώρα του κάθε request προς τον web server όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα μας, η IP του χρήστη, η διεύθυνση της ιστοσελίδας που συνδέεται με τον πόρο που ζητήθηκε (referer url), στοιχεία που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και τον φυλλομετρητή και άλλα παρεμφερή στοιχεία.

Αυτά τα στοιχεία είναι χρήσιμα για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του server και της ιστοσελίδας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Τα δεδομένα αυτά δεν ταυτοποιούν τους χρήστες.

Φόρμες επικοινωνίας

Κατά τη περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω φόρμας επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα στοιχεία που αποστέλλονται, όπως το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στον web server.

Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας

Κατά την περιήγησή στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα συμπεριφοράς, όπως π.χ. επισκεπτόμενες σελίδες, χρόνοι παραμονής, συχνότητα επισκέψεων κτλ. και γνωστοποιούνται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics για το σκοπό της βελτίωσης του μάρκετινγκ του R&K Suites. Τα δεδομένα αυτά δεν ταυτοποιούν τους χρήστες. Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες κάνουν χρήση των cookies για την ομαλή λειτουργία τους.

Διάθεση προσωπικών δεδομένων

Το R&K Suites δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ'' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικώ δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του ιστοτόπου μας σε κανένα τρίτο φορέα.

Έπειτα από νόμιμο αίτημα από δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές το R&K Suites δύναται να προχωρήσει στην κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, μέσω αποστολής email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έχουν το δικαίωμα αίτησης ηλεκτρονικού αντίγραφου των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από αυτούς, καθώς και την πλήρη διαγραφή αυτών.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις αφορούν την συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, επικοινωνήστε μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αποδοχή των όρων

Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6> are available.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Body copy

Bootstrap's global default font-size is 14px, with a line-height of 20px. This is applied to the <body> and all paragraphs. In addition, <p> (paragraphs) receive a bottom margin of half their line-height (9px by default).

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.

<p>...</p>

Lead body copy

Make a paragraph stand out by adding .lead.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus.

<p class="lead">...</p>

Built with Less

The typographic scale is based on two LESS variables in variables.less: @baseFontSize and @baseLineHeight. The first is the base font-size used throughout and the second is the base line-height. We use those variables and some simple math to create the margins, paddings, and line-heights of all our type and more. Customize them and Bootstrap adapts.


Emphasis

Make use of HTML's default emphasis tags with lightweight styles.

<small>

For de-emphasizing inline or blocks of text, use the small tag.

This line of text is meant to be treated as fine print.

<p>
 <small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small>
</p>

<strong>

For emphasizing a snippet of text with important

The following snippet of text is rendered as bold text.

<strong>rendered as bold text</strong>

<em>

For emphasizing a snippet of text with stress

The following snippet of text is rendered as italicized text.

<em>rendered as italicized text</em>

Heads up! Feel free to use <b> and <i> in HTML5. <b> is meant to highlight words or phrases without conveying additional importance while <i> is mostly for voice, technical terms, etc.


Abbreviations

Stylized implemenation of HTML's <abbr> element for abbreviations and acronyms to show the expanded version on hover. Abbreviations with a title attribute have a light dotted bottom border and a help cursor on hover, providing additional context on hover.

<abbr>

For expanded text on long hover of an abbreviation, include the title attribute.

An abbreviation of the word attribute is attr.

<abbr title="attribute">attr</abbr>

<abbr class="initialism">

Add .initialism to an abbreviation for a slightly smaller font-size.

HTML is the best thing since sliced bread.

<abbr title="attribute" class="initialism">attr</abbr>

Addresses

Present contact information for the nearest ancestor or the entire body of work.

<address>

Preserve formatting by ending all lines with <br>.

<address>
 <strong>Twitter, Inc.</strong><br>
 795 Folsom Ave, Suite 600<br>
 San Francisco, CA 94107<br>
 <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-7890
</address>

<address>
 <strong>Full Name</strong><br>
 <a href="mailto:#">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.</a>
</address>

Blockquotes

For quoting blocks of content from another source within your document.

Default blockqoute

Wrap <blockquote> around any HTML as the quote. For straight quotes we recommend a <p>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
</blockquote>

Blockquote options

Style and content changes for simple variations on a standard blockquote.

Naming a source

Add <small> tag for identifying the source. Wrap the name of the source work in <cite>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <small>Someone famous <cite title="Source Title">Source Title</cite></small>
</blockquote>

Alternate displays

Use .pull-right for a floated, right-aligned blockquote.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote class="pull-right">
 ...
</blockquote>

Lists

Unordered

A list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul>
 <li>...</li>
</ul>

Ordered

A list of items in which the order does explicitly matter.

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem
<ol>
 <li>...</li>
</ol>

Unstyled

A list of items with no list-style or additional left padding.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul class="unstyled">
 <li>...</li>
</ul>

Description

A list of terms with their associated descriptions.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
<dl>
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Horizontal description

Make terms and descriptions in <dl> line up side-by-side.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
Felis euismod semper eget lacinia
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
<dl class="dl-horizontal">
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Heads up! Horizontal description lists will truncate terms that are too long to fit in the left column fix text-overflow. In narrower viewports, they will change to the default stacked layout.

Nam pulvinar, tortor sed tristique aliquet, leo dolor tincidunt ligula, sit amet malesuada urna velit id risus. Donec convallis iaculis metus vel tincidunt. In ut quam purus. Curabitur fringilla, sapien at egestas tempus, nunc neque faucibus turpis, sed vestibulum sapien ligula ut mi. Nunc in leo vitae augue accumsan faucibus. Donec luctus ipsum eros. In mi mi, rutrum a tempor at, lobortis ac tellus.

Proin scelerisque rutrum leo, in consectetur libero condimentum id. Proin justo erat, elementum quis blandit sed, malesuada ut purus. Nullam et ornare justo. Fusce sed tellus nisi. Curabitur mattis rutrum facilisis. Nulla sollicitudin neque nec sapien convallis quis dignissim risus vulputate. Cras lacinia dignissim odio, in vulputate purus volutpat ut. Cras vestibulum, nibh et consequat aliquet, erat libero condimentum est, a tincidunt velit sem at est.

Duis purus quam, condimentum sit amet dignissim non, bibendum sed erat. Fusce eu lectus hendrerit eros pretium viverra. Donec lacus enim, mollis id porta id, accumsan quis felis. Nullam a libero eget nulla vulputate ultricies. Mauris ut libero libero. Duis faucibus, nisi in sollicitudin blandit, nulla diam pellentesque lectus, vel rutrum augue nisi facilisis augue. Donec cursus quam id metus aliquam blandit. Pellentesque sem purus, iaculis ut laoreet nec, rutrum vitae erat. Donec luctus vulputate varius. Curabitur at dui non justo mollis bibendum. Integer convallis rutrum sem sed semper. In augue magna, fermentum in commodo ut, posuere varius nisi. In volutpat tortor non purus molestie aliquet vitae sed nibh. Mauris id auctor magna.

Vivamus eu purus tortor, a scelerisque augue. Etiam et dolor eu elit iaculis tempus. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum diam ipsum, venenatis sed mollis ut, auctor in massa. Pellentesque at pulvinar ante. Curabitur convallis eleifend scelerisque. Curabitur imperdiet, risus vitae egestas accumsan, sem urna ullamcorper sapien, id placerat lorem lacus ut erat. Integer tincidunt ipsum mollis metus mollis adipiscing. In interdum venenatis ultrices. Nunc ut tempor nisi.

Nam non lorem nibh, eu semper magna. Suspendisse semper, ante ut euismod blandit, felis leo adipiscing ante, quis sodales mauris dolor sit amet risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc eget est nisl. Curabitur a laoreet odio. Curabitur venenatis risus vitae lacus malesuada vitae volutpat magna posuere. Fusce et tincidunt dolor. Aenean vitae scelerisque nibh. Fusce tincidunt tortor eu magna bibendum commodo. Donec quis urna a leo porttitor mattis. Cras consequat neque non lacus tincidunt tincidunt. Aliquam consequat aliquam diam, at gravida enim malesuada et.

Vestibulum pellentesque odio vel quam condimentum porta. Sed quis sapien id tortor iaculis molestie sed sed nulla. Aliquam semper ultrices quam eget suscipit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse potenti. Cras vel elit turpis. Nam dui diam, tincidunt at iaculis quis, pulvinar sed tellus. Sed pulvinar, leo ac commodo dapibus, tellus tortor mollis felis, ac aliquam velit ipsum consequat erat. Pellentesque vel convallis tellus. Donec sit amet mi eget lorem pretium imperdiet. Quisque condimentum velit at nibh tincidunt in bibendum ipsum ullamcorper. Quisque ac turpis lectus, nec feugiat nisi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec sed suscipit leo.

Περισσότερα Άρθρα...

Υποκατηγορίες